Om Vedic Arts Principer

Vedic Art

eVedic Art infördes och utvecklades i Sverige av framlidne kontnären Curt Källman under 1980-90 talen. Uttrycksfomerna kommer ursprungligen från Indien och har använt under mycket lång tid. Det är många som bevistat och återkommer till sommarkurser runt om i Sverige i och utifrån plattformen Vedic Art.Frigörande och utvecklande...
Vedic Art är en frigörande konstart, som bygger på att individen frigör all den skapande kraft som finns inom varje enskild människa.


Det finns sk Vediska principer - sammanställda och utvecklade av Curt Källman, som ligger till grund och skapar trygghet under utbildningsavsnitten.


Den viktigaste delen är, att det inte finns något som kallas Rätt och heller Fel, när någon utvecklar sig/växer med stöd av Vedic Art.MEN - att lyssna och slänga den hämmande "experten" - dvs måla med styrd tanke - DET kan vara en bra väg att gå - för att nå Essens med sig själv. Vi kombinerar med fördel det skapande måleriet med aktiv och personlig Coaching.